من بابک فیض هستم و در این‌جا قصد دارم از «روان» بگویم.   ۱- درباره من ۲- یادداشت ۳- حکمت های زندگی ۳- پرسش و پاسخ ۵- فهرست موضوعی بابک